Menu
婦產科衛教專欄
婦產科衛教專欄
腹腔鏡在婦產科的應用
(一) 不孕症
1. 骨盆腔黏連鬆解。
2. 子宮懸吊術。
3. 禮物嬰兒,合子輸卵管植入術。
4.輸卵管、卵巢黏連之鬆解。
 
(二) 子宮內膜異位症
1. 內膜異位的燒灼。
2. 內膜異位瘤的切除。
 
(三) 輸卵管手術
1. 子宮外孕的手術。
2. 輸卵管切除。
3. 輸卵管造口術。
4. 輸卵管切開術。
5. 輸卵管顯微再接手術。
 
(四) 卵巢手術
1. 卵巢全切除手術。
2. 卵巢腫瘤切除術。
 
(五) 子宮手術
1. 子宮肌瘤切除術。
2. 子宮全切除術。
 
(六)  婦癌手術
1. 子宮頸癌根除手術。
2. 卵巢癌的分期手術。
3. 淋巴摘除手術。
4. 子宮內膜癌手術。
 
(七)  其他
例如:闌尾切除手術、膽囊切除手術。
 
◎ 不適宜做腹腔鏡手術者
1. 嚴重腸阻塞的病人。
2. 腹膜炎的病人。
3. 大量腹內出血的血壓不穩病人。
4. 腹內疝氣的病人。
5. 橫隔膜疝氣的病人。
6. 嚴重心肺循環不良者。
7. 身心狀況不適合麻醉者。