Menu
婦產科衛教專欄
婦產科衛教專欄

1.過敏與遺傳有關

2.身體接觸外界的障壁層缺陷

加上誘發音自如:塵蟎、空氣汙染,就會引起過敏反應,過敏的發生與基因和環境有密切的關係。

過敏會一直影響致中、老年,常見的慢性疾病都與從小的過敏息息相關。

過敏會導致:1.皮膚搔癢、破皮、潰爛發炎

                  2.容易反覆感冒不易康復

                  3.注意力不集中

                  4.情緒不穩躁動不安

                  5.學習品質低落

                  6.睡眠品質差

各位媽咪們如果有過敏的症狀可以跟婦產科醫師及小兒科醫師討論哦